Rhôd 2011

Rhôd is an annual exhibition / event that takes place in rural West Wales, UK.

One of the main objectives of Rhôd is to site contemporary art in a rural landscape creating a dialogue between urban artists and artists who work in rural settings. This dialogue is taken up by the artworks in their environment and further developed by our audience.

Every year a new selection of artists is made by curators invited by RhAG – the Rhôd artists group.

At least one curator each year is chosen from amongst the artists who exhibited the previous year.

The conversation continues…

Arddangosfa/digwyddiad blynyddol yw Rhôd sy’n digwydd yng nghefn gwlad Gorllewin Cymru, DU Un o brif amcanion Rhôd yw lleoli celf gyfoes mewn tirwedd wledig gan greu deialog rhwng artistiaid dinesig ac artistiaid sy’n gweithio yng nghefn gwlad.
Mae’r ddeialog yn cael ei datblygu trwy osod y gwaith celf yn yr amgylchedd gyda’r gynulleidfa wedyn yn ei hymestyn.
Bob blwyddyn mae’r curaduron a wahoddir gan Grŵp Artistiaid Rhôd yn dethol artistiaid gwahanol
Mae o leiaf un curadur y flwyddyn yn cael ei ddewis o ymhlith yr artistiaid a fu’n arddangos y flwyddyn flaenorol .
Mae’r sgwrs i barhau…

The 2011 event featured work by 10 artists, curated by Jason Pinder and Simon Whitehead. Artists taking part were Andrea Buckley, Christine Cooper, David Cushley, Graham Dunning, Ed Elliot, Ceri Rhys Matthews, Julie Murphy, Anthony Shapland, Ben Stammers, Teresa Wakeling.

http://therhod.wordpress.com/rhod-2011/

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s