untitled: holy hiatus

Holy Hiatus 5
Mai 22ain / May 22nd
4yp/pm — 10.15yp/pm
Maura Hazelden
Lou Laurens

“does dim llwybr; ni sy’n ei greu wrth gerdded”
there is no path; we make the path by walking’ Antonio Machado

Mae’r digwyddiad perfformiadol hwm yn dangos sut y gellir creu, profi a rhannu gofod trothwyol, trwy ddefnyddio cyfres o symudiadau a chân o’r 13 ganrif dros gyfnod o 6 awr.
Mae pob un digwyddiad yn cynnwys perfformiad lleisiol byw a chwarae recordiad y flwyddyn flaenorol; mae’r broses yn chwyddo ymateb acwstig y gofod ac o dipyn i beth bydd yn goresgyn y recordiad blaenorol i ffurfio llun rhyfeddol mewn sain.

Maura Hazelden was commissioned by Ruth Jones in 2008 to create a work for Holy Hiatus: a series of artworks and a symposium. In collaboration with Lou Laurens she created a six hour event using repetition and stillness in the Small World Centre, then newly completed.  untitled: holy hiatus is an annual ritual. This will the fifth year of the event.
You may attend at any time from 4 — 10.15pm. The kitchen will be open for refreshments, and there will also be an exhibition of work from previous years.

Yn 2008 comisiynwyd Maura Hazelden gan Ruth Jones i greu darn o waith ar gyfer Holy Hiatus: cyfres o weithiau celf a symposiwm. Trwy weithio ar y cyd gyda Lou Laurens creodd ddigwyddiad chwech awr gan ddefnyddio ail ddweud a llonyddwch Theatr Byd Bychan, a oedd bryd hynny’n newydd sbon.  Mae untitled: holy hiatusyn ddigwyddiad blynyddol.  Hon fydd y pumed blwyddyn.

Gellir dod yma unrhyw bryd rhwng 4 — 10pm. Bydd lluniaeth ar gael yn ogystal ag arddangosfa o waith y blynyddoedd cynt.

untitled-holyhiatus.blogspot.com

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s