Siani Pob Man

Chwedl Siani Pob Man Cei Bach, Ceredigion.

Ffilm gan Jacob Whittaker a Peter Stevenson, yn seiliedig ar gelf Valériane Leblond, gyda cherddoriaeth gan Ailsa Mair Hughes, ac Elsa Davies a Ceri Owen-Jones.
Wedi’i wneud ar gyfer yr arddangosfeydd – Meddygon, Swynion a Melltithion: Monongalia Arts Center, Morgantown, Gorllewin Virginia, Mai 2019.
Chwedlau, Cwiltiau a Chranci: Amgueddfa Ceredigion, Aberystwyth, Cymru, Hydref 2019 – Ionawr 2020.
Noddwyd gan Gŵyl Chwedleua Aberystwyth

The Story of Siani Pob Man of Cei Bach, Ceredigion.

Film by Jacob Whittaker and Peter Stevenson, based on the art of Valériane Leblond, with music by Ailsa Mair Hughes, with Elsa Davies and Ceri Owen-Jones.
Made for the exhibitions – Curers, Charms and Curses: Monongalia Arts Center, Morgantown, West Virginia, May 2019.
Stories, Quilts and a Crankie: Ceredigion Museum, Aberystwyth, Ceredigion, Wales, October 2019 – January 2020
Sponsored by Aberystwyth Storytelling Festival

Aberteifi Barn Owl

A barn owl lives in my chimney.  I hear the hissing every night starting around 9.30pm. I decided to see if I could get a shot of it and while setting up a tripod hours before I usually hear them, the owl appeared on the chimney!
You can hear the Archers in the background placing it at 7.05pm.  I managed to get some handheld footage before it disappeared. It then reappeared sometime later after I had fixed the camera to the tripod and went into my chimney for a while before emerging once more to start the night’s hissing…2018-08-07 19.24.15
2018-08-03 21.56.13

Last year I recorded the sound of the owls for World Listening Day, you can hear it here https://freesound.org/s/397907/