Siani Pob Man

Chwedl Siani Pob Man Cei Bach, Ceredigion.

Ffilm gan Jacob Whittaker a Peter Stevenson, yn seiliedig ar gelf Valériane Leblond, gyda cherddoriaeth gan Ailsa Mair Hughes, ac Elsa Davies a Ceri Owen-Jones.
Wedi’i wneud ar gyfer yr arddangosfeydd – Meddygon, Swynion a Melltithion: Monongalia Arts Center, Morgantown, Gorllewin Virginia, Mai 2019.
Chwedlau, Cwiltiau a Chranci: Amgueddfa Ceredigion, Aberystwyth, Cymru, Hydref 2019 – Ionawr 2020.
Noddwyd gan Gŵyl Chwedleua Aberystwyth

The Story of Siani Pob Man of Cei Bach, Ceredigion.

Film by Jacob Whittaker and Peter Stevenson, based on the art of Valériane Leblond, with music by Ailsa Mair Hughes, with Elsa Davies and Ceri Owen-Jones.
Made for the exhibitions – Curers, Charms and Curses: Monongalia Arts Center, Morgantown, West Virginia, May 2019.
Stories, Quilts and a Crankie: Ceredigion Museum, Aberystwyth, Ceredigion, Wales, October 2019 – January 2020
Sponsored by Aberystwyth Storytelling Festival

Gwehyddu Enfawr! ~ Extreme Weaving!

Eleni ymunodd Oriel Myrddin â’r artist Laura Thomas ac Amgueddfa Wlân Cymru ar gyfer y Darlun Mawr 2017 – gan greu darn enfawr o gelfyddyd wedi’i wehyddu ar ffrâm ddeintur yr Amgueddfa.
Lleolir y ffrâm ddeintur ger glannau afon Bargod a chaiff ei defnyddio i sychu blancedi. Dyma darddiad yr ymadrodd Saesneg ‘on tenter hooks’.

This year Oriel Myrddin Gallery joined forces with artist Laura Thomas and the National Wool Museum for the 2017 Big Draw – creating a giant woven work of art on the Museum’s tenter frame.

The tenter frame is situated near the banks of the river Bargod and is used for drying blankets after fulling – a process where the cloth is washed and then stretched out to dry so it doesn’t shrink. This is where we get the expression on tenter hooks.