Gŵyl Tân a Môr Harlech Fire and Sea Festival

Gŵyl Tân a Môr Harlech Fire and Sea Festival October 27th 2018
Part 2 – Yn y Neuadd Goffa

Advertisements

Aberteifi Barn Owl

A barn owl lives in my chimney.  I hear the hissing every night starting around 9.30pm. I decided to see if I could get a shot of it and while setting up a tripod hours before I usually hear them, the owl appeared on the chimney!
You can hear the Archers in the background placing it at 7.05pm.  I managed to get some handheld footage before it disappeared. It then reappeared sometime later after I had fixed the camera to the tripod and went into my chimney for a while before emerging once more to start the night’s hissing…2018-08-07 19.24.15
2018-08-03 21.56.13

Last year I recorded the sound of the owls for World Listening Day, you can hear it here https://freesound.org/s/397907/

Gŵyl Tân a Môr Harlech Fire and Sea Festival

Meirion, grandson of Cunedda returns and recovers the magical Harlech Torc. The seventh wave sends the giant Sea Horses (Morfeirch) to battle Meirion and steal the torc. The giants win, but can’t remove the torc. The giants put Meirion under a spell and take him away with them to their underwater domain. They leave for the sea.
The people are sad and make a candlelit shrine to Meirion in the hope of his return with the torc. The mysterious Deuair soothe the night with their music.

Mae Meirion, ŵyr Cunedda yn dychwelyd ac yn adfer Torch hud Harlech. Anfona’r seithfed don y Morfeirch mawr i frwydro yn erbyn Meirion a dwyn y dorch. Y Morfeirch sy’n ennill ond ni allant dynnu’r dorch. Mae’r Morfeirch yn bwrw hud ar Meirion ac yn mynd ag ef gyda nhw i’w cartref dan y môr. Ânt am y môr.
Mae’r bobl yn drist ac yn creu beddrod â chanhwyllau yn ei oleuo i Meirion, yn y gobaith y bydd yn dychwelyd gyda’r dorch. Lleddfa’r Deuair rhyfeddol y noson gyda’u cerddoriaeth.