Siani Pob Man

Chwedl Siani Pob Man Cei Bach, Ceredigion.

Ffilm gan Jacob Whittaker a Peter Stevenson, yn seiliedig ar gelf Valériane Leblond, gyda cherddoriaeth gan Ailsa Mair Hughes, ac Elsa Davies a Ceri Owen-Jones.
Wedi’i wneud ar gyfer yr arddangosfeydd – Meddygon, Swynion a Melltithion: Monongalia Arts Center, Morgantown, Gorllewin Virginia, Mai 2019.
Chwedlau, Cwiltiau a Chranci: Amgueddfa Ceredigion, Aberystwyth, Cymru, Hydref 2019 – Ionawr 2020.
Noddwyd gan Gŵyl Chwedleua Aberystwyth

The Story of Siani Pob Man of Cei Bach, Ceredigion.

Film by Jacob Whittaker and Peter Stevenson, based on the art of Valériane Leblond, with music by Ailsa Mair Hughes, with Elsa Davies and Ceri Owen-Jones.
Made for the exhibitions – Curers, Charms and Curses: Monongalia Arts Center, Morgantown, West Virginia, May 2019.
Stories, Quilts and a Crankie: Ceredigion Museum, Aberystwyth, Ceredigion, Wales, October 2019 – January 2020
Sponsored by Aberystwyth Storytelling Festival

The Crow and the Canary – The fairytale of Myra Evans and Dylan Thomas – Miracles of Fishes

The Crow and the Canary is full length show of stories told by Peter Stevenson and live music by Elsa Davies and Ceri Owen-Jones.

http://cabinetofcuriosities.moonfruit.com/

http://deuair.moonfruit.com/

The Crow and the Canary – The fairytale of Myra Evans and Dylan Thomas

The Crow and the Canary is full length show of stories told by Peter Stevenson and live music by Elsa Davies and Ceri Owen-Jones.

http://cabinetofcuriosities.moonfruit.com/

http://deuair.moonfruit.com/

Plant Rhys Ddwfn

‘Mae chwedl yn Nyfed, fod rhyw gymmydogaeth anwledig,
neu yn hytrach, wedi bod rhwng Cemmaes ac Aberdaron.
Pen cenedl y preswylwyr oedd Rhys Ddwfn; a gwledig ei
hiliogaeth yn Blant Rhys Ddwfn’
Gwynionydd; Y Brython, Awst 20 1858

‘There is a tale current in Dyfed, that there is, or rather that
there has been, a country between Cemmaes, the northern
Hundred of Pembrokeshire, and Aberdaron in Lleyn.
The chief patriarch of the inhabitants was Rhys Ddwfn,
and his descendants used to be called after him the
Children of Rhys Ddwfn.’
from Sir John Rhys ‘Celtic folklore, Welsh & Manx’ 1901.

ffilm/film
Jacob Whittaker, camera http://www.jacobwhittaker.co.uk/
Peter Stevenson, storiwr/storyteller http://cabinetofcuriosities.moonfruit.com/

cerddoriaeth/music
‘Trawsfud Fenws’ / ‘Transit of Venus’ o/from ‘Medlar Pear’
gan/by Cerddcegin http://medlarpear.moonfruit.com/#

Produced for Cymerau http://www.cymerau.org/ and Hydrocitizens http://www.hydrocitizens.com/